Nedan följer sammanställningen över de personuppgifter samt behandlingen av dessa som jag kantänka mig att ni har. Denna måste ni själva noggrant gå igenom och fylla på samt ta bort där det inte stämmer.

OBS!!! Dölj el. radera detta fält när du läst informationen.   

 

Sammanställning över vår behandling av dina personuppgifter som kund hos oss

Personuppgifter Ändamål Behandling Laglig grund Lagringstid
• För- och efternamn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
• Betalningshistorik
• Betalningsinformation
• Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
• Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
För att kunna hantera din beställning/köp. • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)
• Identifikation och ålderskontroll
• Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag)
• Adresskontroll mot SPAR
• Hantering av reklamations- och garantiärenden
Avtalets fullgörande Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden
För- och efternamn
E-postadress
För att hantera kundsupportärenden • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller e-post) såsom frågor om våra produkter och/eller butiker
• Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support)
Intresseavvägning Tills dess att ditt kundserviceärendehar avslutats
IP-adress (användning av cookies) • För övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster
• För att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter
• För att kunna rikta relevant marknadsföring till dig
Spara ner din IP-adress på en textfil som sparas på din webbläsare eller din enhet Intresseavvägning  
• För- och efternamn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
• Betalningshistorik
• Betalningsformation
• Din korrespondens med Bolaget
• Uppgift om köptidpunkt, köp ställe, eventuellt fel/klagomål
För att kunna fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser • Hantering för att uppfylla Bolagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara). Rättslig förpliktelse Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter.
• För- och efternamn
• Personnummer
• Bonuskortsnummer
För att kunna hantera dina bonuspoäng i samband med att du genomför ditt köp • Registrering och beräkning av bonuspoäng baserat på dina köp
• Kommunikation i frågor som rör din bonus
Fullgörande av bonuskortsavtal  
• För- och efternamn
• E-post
• Bonuskortnummer
• Köphistorik
• För att marknadsföra nya produkter som vi tror kan vara av intresse för dig (t.ex. nyhetsbrev)
• För att skicka erbjudanden
• För att göra dig uppmärksam om något nytt som berör vår butik
• Skapandet av ditt personliga erbjudande
• Anpassa våra nyheter om vår butik efter din köphistorik
Intresseavvägning